Det är spanningen när mina uppfödningar och starhästar tävlar som är drivkraften till det hela.